Sõltumatu

taastuvenergia suurtarbija

Akudega kombineeritud päikesepark

Sõltumatu suurtarbija maksimeerib enda poolt toodetud taastuvenergia tarbimist, et olla seeläbi sõltumatum energiaturu hindadest. Lahenduseks on sobiva võimsusega akudega kombineeritud päikesepark.

Seda lahendust on võimalik rajada ka ilma võrgusuunalist toomisvõimsust omamata.

Sobivaks päikesepargi võimsuseks on kolmekordne keskmine ööpäevane tunnitarbimine. Näiteks kui keskmine ühe tunni tarbimine ööpäevas on 33kWh, siis oleks päikesepargi sobivaks suuruseks 100kW.

Suvisel ajal salvestatakse päikeseenergia tootmise ülejääk akudesse ning tarbitakse õhtusel ja öisel ajal, siis kui päike enam kogutarbimist ei kata.   Talvisel ajal salvestatakse akudesse energia kõige odavamatel tundidel ning tarbitakse kõige kallimatel tundidel. See aitab ka talviseid elektriarveid vähendada kuni 30% ulatuses.

Liitumispunkti tootmisvõimsuse olemasolu võimaldab talvisel ajal osaleda sagedusreservide turul, mis veelgi tõstab akude tasuvust. NB! Kui võrgusuunaline tootmisvõimsus puudub, siis tuleb päikesepargi inverterid seadistada selliselt, mis välistavad võrgusuunalise tootmise.

Päikeseparkide akude tasuvusaeg

Järgneva näite korral on aastaseks kogutarbimiseks 290 MWh. Päikesepark võimsusega 100 kW toodab aastas hinnanguliselt 105 MWh energiat, mis katab 36% tarbimisest, sellest:

  • 73 MWh sellest tarbitakse koheselt
  • 32 MWh sellest tarbitakse läbi aku salvestuse
Talvisel ajal lisandub sääst odaval ajal laadimisest ja kallil ajal tarbimisest.  Võttes arvutuste aluseks 2022. aasta keskmise elektrihinna 23 senti/kWh, saame terviklahenduse tasuvusajaks ligikaudu 5-6 aastat.

Kliendipõhine analüüs

Igal suurtarbijal on üldjuhul erinev energia tarbimise profiil ning seetõttu teostame igale suurkliendile nende profiili arvestava päikeseenergia tootmise simulatsiooni ja terviklahenduse tasuvusanalüüsi.