Paindlik taastuvenergia väiketootja

Akudega kombineeritud päikesepark

Paindliku väiketootja eesmärgiks on toodetud taastuvenergia müük maksimaalselt kõrge hinnaga. Elektri börsihind on tavaliselt kõrgeim hommikustel ja õhtustel tundidel, samas päikeseenergia toodang on maksimaalne keskpäeval. 

Kui hinna erinevus on päevaste ja hommikuste/õhtuste tundide vahel suur, siis on tasuvam toodetud päikeseenergia salvestada esmalt akusse ning seejärel anda võrku hiljem kõrgema hinnaga.  

Talvisel ajal kui päikeseenergia tootmine on minimaalne, saab akut laadida elektrivõrgust kõige odavamatel tundidel ning võrku tagasi anda kõige kallimatel tundidel. See võimaldab ka talvisel ajal akuga raha teenida.  

Sobivaks aku mahtuvuseks on mõistlik valida 2-3 kordne päikesepargi võimsus. Näiteks 50kW võimsusega pargi juurde sobiks 100-168 kWh mahtuvusega akulahendus. Aku võimsus peaks olema võrdne pargi võimsusega.

Akude tasuvusaeg

Akude tasuvusaeg sõltub eelkõige elektri börsihinna päevasisest volatiilsusest. Näiteks 2022. aasta keskmine päevasisene hinnavolatiilsus ehk min ja max hinna vahe oli 0,24 EUR / kWh.  

Lühikese tasuvusaja saavutamisel on esmatähtis akude tark juhtimine, mis arvestab nii elektri börsihindu kui ka ilmastiku prognoose. Akude tasuvusperioodiks hindame selle alusel 7-9 aastat, muidugi tuleb siinjuures arvestada, et see baseerub eeldusel, et börsihinna päevasisene volatiilsus on ka edaspidi samas suurusjärgus.

Elektrihinna volatiilsus aastal 2022

Päevasisene minimaalse ja maksimaalse börsihinna vahe.