Erineva suurusega akud päikeseparkidele

Akude valiku parameetrid

Aku võimsus (kW) – näitab kui suure maksimaalse võimsusega on võimalik akut laadida või maha laadida.

Aku mahtuvus (kWh) – näitab kui palju energiat on võimalik akusse salvestada.


Akude valik taastuvenergia tarbimise järgi

Elektritarbimise ajaloolised andmed leiad Elektrilevi iseteenindusest. Tunnipõhiseid andmeid on võimalik salvestada eelmise 12 kuu kohta.  Selle põhjal saab koostada graafiku, mis näitab keskmist elektritarbimist iga tunni kohta terve aasta lõikes.

Optimaalne aku võimsus = keskmine tarbimine ühes tunnis aasta lõikes.

Optimaalne aku mahtuvus = 2 kuni 4 kordne keskmine tunnitarbimine.

  • Aku laadimine toimub öösel kõige odavamate tundide jooksul.
  • Aku mahalaadimine toimub päevastel ja õhtustel tundidel millal hind on kõrgeim.
Mida suurem mahtuvus seda suurem energiasäästu potentsiaal.

Akude valik 50kW päikeseparkidele

Eesti kliimas asuv päikesepark toodab 90% kogu aastasest energiast 7 kuu jooksul: märts – september.  

50kW võimsusega päikesejaama keskmine päevane elektritoodang 7 kuu jooksul on 168 kWh.  

Aku eesmärgiks on hinna arbitraaži teostamine päikeseenergia tootmise kõrgperioodil. Koheselt võrku tootmise asemel salvestatakse toodetud elektrienergia esmalt akusse ja antakse see õhtusel kallimal ajal võrku.   

Aku mahtuvus oleks ligikaudu keskmise päevase elektritoodangu suurune, ehk siis samuti 168 kWh.    

Aku võimsus peaks olema 50kW, et oleks võimalik laaditud energia kolme tunni jooksul võrku tagasi anda. Väiksema võimsuse korral venib võrku tagasiandmine pikemale ajale, mis tähendab, et ei suudeta maksimaalselt ära kasutada kõige kallimate hindadega tiputunde. 

Kokkuvõtvalt: 

  • Aku mahtuvus: kuni 3x päikesepargi võimsus
  • Aku võimsus = päikesepargi võimsus              

Akude valik sagedusreservide turule

Sagedusreservide turul kasutataval akul peaks olema suhteliselt suur võimsus võrreldes aku mahtuvusega. Ideaalne on 1C reiting (võimsus = mahtuvus), aga sobib ka 0.5C reiting (võimsus = ½ mahtuvus).

Selline konfiguratsioon võimaldab kõige efektiivsemalt akut kiiresti laadida või maha laadida vastavalt sagedusturule tehtud pakkumistele ja nende aktiveerimistele süsteemioperaatori poolt. Sagedusturul osalev aku hoitakse 50% täituvuse tasemel, sest niimoodi saab kiiresti akut kasutada nii tarbimise kui tootmise suunal vastavalt sagedusturu vajadustele.

Skaleeritav taastuvenergia süsteem

Valides modulaarse energiasalvestussüsteemi, on võimalik alustada väiksema konfiguratsiooniga ning seda hiljem vastavalt vajadustele kergesti laiendada. Näiteks Pixii Powershaper süsteem võimaldab süsteemi mahtuvust skaleerida lisades täiendavaid akumooduleid 12,9kWh kaupa ning aku võimsust saab skaleerida lisades 3.3kW invertermooduleid.  Vaata lähemalt Pixii tooteid.